Localización

Año Jubilar Lebaniego

Trámites On-line

Imprimir

Corporación Municipal

             

             Alcalde-Presidente: D. Jesús Ramón OCHOA ORTIZ  (PRC)      

                    Concejales:

o   Dña. Mª Guadalupe FERNANDEZ ALONSO (1ª Teniente de Alcalde) (PRC)


o   D. Bernabé SAINZ  TRUEBA (2º Teniente de Alcalde) (PRC)


o   D. Amalio ERCILA RANZ (3º Teniente de Alcalde) (PRC)


o   D. Emilio GOMEZ SAINZ (Tesorero)


o   D. Miguel Angel SAINZ SALAS (Portavoz Grupo Popular) (PP)


o   D. Joaquín SETIÉN LAVÍN (PP)


o   D. Francisco José ALONSO RODRÍGUEZ (PP)


o   Dª. María Begoña LÓPEZ SAHELICES (Portavoz Grupo Socialista) (PSOE)